ဂန္ဝန္ျပည္နယ္ေတာမီးေလာင္မႈေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ေနရတဲ့သူေတြအတြက္ မင္းသားပတ္ဆိုးဂၽြန္ကလည္း လွဴဒါန္းခဲ့တယ္လို႔ ေနာက္ပိုင္းမွ သိရွိခဲ့ရပါတယ္။

ဧျပီလ (၁၁)ရက္ေန႔မွာ ပတ္ဆိုးဂၽြန္က ေတာမီးေလာင္ျခင္းေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ေနရတဲ့သူေတြကို ကူညီဖို႔အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၇၅၆၀နီးပါးကို လွဴဒါန္းခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ သူဟာ ဒီလွဴဒါန္းမႈကို လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာ ျပဳလုပ္ခဲ့တာေၾကာင့္ လွဴဒါန္းမႈကို Publicေရွ႕ကို ထုတ္ေျပာျပခဲ့တာမဟုတ္ပါဘူး။ အခုပတ္အေစာပိုုင္းမွာ ပတ္ဆိုးဂၽြန္က သူ႔ရဲ႕နာမည္အရင္း ပတ္ေယာင္ဂ်ဴအမည္နဲ႔ လွဴဒါန္းမႈျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီသတင္းကို သိရွိလိုက္ရတဲ့ ေတာင္ကိုးရီးယားဖန္ေတြေကာ၊ ႏိုင္ငံတကာကဖန္ေတြကပါ ပတ္ဆိုးဂၽြန္ရဲ႕ၾကင္နာတတ္တဲ့ႏွလံုးသားေၾကာင့္ ခ်ီးမႊမ္းစကားဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။ အင္တာနက္အသံုးျပဳသူေတြက လွဴဒါန္းမႈကို Publicေရွ႕ထုတ္မျပခဲ့တဲ့အတြက္ သူကို ေလးစားမိေၾကာင္း ထုတ္ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။

ဂန္ဝန္ျပည္နယ္ရွိ ေနရာ(၅)ခုကို ၾကီးမားတဲ့ေတာမီးေလာင္မႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးခဲ့တဲ့အတြက္ ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္တဲ့ဇုန္ေတြအျဖစ္ ေၾကညာလိုက္ျပီျဖစ္ၿပီး အနည္းဆံုး လူ (၁၁) ေယာက္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျပီး ေနထိုင္သူ (၄၀၀၀)ေက်ာ္က ေဘးကင္းရာကို ထြက္ေျပးလာခဲ့ရပါတယ္။