တကယ္ေတာ့ Albino ဆုိတာ လူသားမ်ဳိႏြယ္ေတြမွာ လဲဟုိယခင္တည္းကရွိတဲ႕အရာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ေတြအမ်ားစုသိထားတာကေတာ့ လူသားမ်ဳိးႏြယ္ေတြက Albino ေတြဟာ အျဖဴေရာင္အဆင္းရွိသူေတြျဖစ္ျပီး ေနေရာင္နဲ႕အထိမခံလုိသူျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာေဖာ္ျပေပးခ်င္တာက Albino ေတြကုိ တိရိစာၦန္ေတြမွာေတြ႕ျမင္ရနုိင္တယ္ဆုိတာပါ။ Albino ေတြဟာသူတုိ႕ရဲ႕ကုိယ္ခႏၶာေတြဟာဆြတ္ဆြတ္ျဖဴေနျပီး ေတြ႕ျမင္ရသူေတြအဖုိ႕သူတို႕ရဲ႕အဆင္းရဲ႕ပါးစပ္အေဟာင္းသား ျဖစ္သြားေအာင္ ဆြဲေဆာင္နုိင္သူေတြလဲျဖစ္ပါတယ္။ ေအာက္မွာေဖာ္ျပထားတဲ႕ပုံေတြကုိၾကည့္ရင္ေတာ့ သူတုိ႕ေတြဟာ နတ္သမီးပုံျပင္ေတြကအသက္ဝင္လာသူေတြမ်ားလားထင္မွတ္သြားေစနုိင္ပါတယ္။