အႏုပညာ
17/6/2019 07:41 PM

အဆို​ေတာ္​ျဖစ္​ခ်င္​တယ္​အႏုပညာ၀ါသနာပါတယ္​

အေျဖ 0