အႏုႏုပညာလုပ္ျခင္တယ္ဘယ္လိုလုပ္မလ alluvial OG
14/3/2019 03:36 PM
အေျဖ 3

princessrojean

presa
reas

ကိုယ္တိုင္ႀကိဳးစားရင္ဘာမဆိုျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္ တကယ္ျဖစ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ေပါ့ အဓိကေတာ့ ကိုယ့္ပန္းတိုင္မေရာက္မခ်င္းလက္မေလွ်ာ့ပဲႀကိဳးစားရမွာက အႏုပညာရွင္တစ္ေယာက္ရ႔ဲအဓိကလိုအပ္တ့ဲစိတ္ဓာတ္ပဲ ေဝဖန္မႈေတြကိုလည္းၾကံ့ၾကံ့ခိုင္ႏိုင္ႀကိဳးစားရမယ္ အ့ဲဒါဆိုရင္ေတာ့ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္ရွင့္