ေဖ်ာ္ေျဖေရးအႏုပညာ႐ွင္တေယာက္ျဖစ္ေအာင္ဘယ္လိုေတြလုပ္ရမာလဲ
13/6/2019 10:03 AM
အေျဖ 1

ျကိုးစားရမယ္ ရဲရင့္ကမယ္