မ်က္မွန္တပ္ခ်င္လို့မ်က္လံုးမွုန္ေအာင္ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ
16/6/2019 11:19 AM
အေျဖ 2

TVကိုအိပ္လ်က္ၾကည့္ပါ၊အစပ္မ်ားမ်ားစားပါ၊ဖုန္းကိုအေမွာင္ထဲမွာအိပ္လ်က္ၾကည့္ပါ၊မ်ားမ်ားလုပ္ပါ၊မမႈန္ရင္ေတာ့မသိပါ

ဖုန္းမ်ားမ်ားျကည့္ပါ