အသီးနွံမ်ားနဲ႔အသားအရည္လွေအာင္ သံုးစြဲနည္းေတြ သိခ်င္ပါတယ္
7/7/2019 10:33 PM

စားသုံးျခင္းနဲ႔ေပါင္းတင္နည္း

အေျဖ 3

သိခ်င္တယ္

ပါးမွာဆားဝက္ျခံေပါက္ေနတာေခ်ြးေပါက္လဲက်ယ္တာဘယ္လိုလုက္ရမလဲ

မဂၤလာပါ